Начало

Фирма СД ТОДИКО-КОТЕВИ С-ИЕ е основана през 1991г. Седалището, складова и производствена база се намират в гр. Стамболийски, обл. Пловдив.

Фирмата ни е тясно специализирана в производството и доставка на компоненти за хидравлични и индустриални маркучи, производството на маркучи с накрайници и търговия с . Главно насочени към следните отрасли: строителна техника, селскостопанска техника, минна промишленост, транспорт, петролно-преработвателни и химически комплекси, корабостроене и кораборемонт, хранително-вкусова промишленост и др.

Основни дейности

  • Производство на хидравлични и индустриални маркучи, комплект с накрайници.
  • Производство на нестандартни накрайници и арматура.
  • Търговия с хидравлични преси и оборудване за производство на маркучи с накрайници.
  • Търговия с хидравлични, индустриални маркучи, бързосменни съединения и друга арматура.