Химикали и широко приложение

MP 20 EPDM 20bar

MULTIPURPOSE-202AA 10bar

XLPE S&D 10bar

CHEMIREX 10-708

CHEMITON S&D-709

UHMWPE – EN 12115 /16 bar

Химически композитни маркучи