Хранително вкусова промишленост

EHF001 – NBR 10bar

AGRA 4ALL /140 C EPDM 10bar

EHF002 S&D – NBR 10bar

AGRABREW /10

AGRABRWE S&D /10